Sabreren

Napoleon was een groot champagne liefhebber. Met zijn leger ging hij vóór al zijn veldtochten eerst even langs Reims om voldoende champagne in te slaan om iedere dag een flesje te nuttigen (behalve één keer; Waterloo). Het verhaal gaat dat kozakken flessen champagne stalen en die flessen met hun sabel openden. Dragonders (cavaleristen) perfectioneerde deze sabrages en zij nemen het gebruik mee terug naar Frankrijk. In Frankrijk nemen de champagne liefhebbers de kunst al snel over. Er wordt zelfs een broederschap (of zo u wilt: gilde) opgericht die de nobele kunst van het sabreren in ere houdt. Tot de dag van vandaag sabreren de sabreurs van de Confrérie du Sabre d’Or op menig gelegenheid waar champagne wordt geschonken.

Vroeger was het sabreren een echte kunst, alleen weggelegd voor waaghalzen. Vanwege beperkingen in het productie proces was de druk in de flessen niet consitent. Ook de kwaliteit van de flessen was variabel. Het resultaat; exploderende flessen, spuiters, bloederige ledematen etc. Tegenwoordig is de kwaliteit van de flessen en de druk in de flessen consistenter vanwege verbeterde productie methoden. U zult dus niet al te veel problemen ondervinden bij het sabreren van champagne. U moet natuurlijk wel een echt champagne sabel gebruiken en enige voorbereidingen treffen.

Er zijn specialisten die champagne flessen met andere items, zoals kristallen glazen of keukengerei, open slaan. Dit valt niet onder het sabreren maar is wel heel erg leuk om te doen. Deze methoden vereisen wel goede oefening en zijn zeker niet zonder risico. Er zijn ons legio verhalen bekent waar dit soort acties verkeerd zijn afgelopen.

Bij het sabreren van echte champagne met een champagne sabel is de kans op problemen uiterst gering; wij hebben nog geen echte ongelukken meegemaakt. Ook mensen die niet over een ruime sabrage ervaring beschikken kunnen betrekkelijk eenvoudig champagne sabreren zolang men zich maar aan de voorschriften houdt. Het is natuurlijk wel zo dat naarmate men vaker sabreert men ook handiger en vakkundiger wordt.

l’Art du Sabrage

Onderstaand wordt de sabrage techniek in 8 simpele stappen beschreven:

Stap 1. Een fles champagne dat wordt gesabreerd moet de juiste temperatuur hebben.

  • Als de fles te warm is (>8 graden) wordt de druk hoger en kan de fles exploderen bij het Sabreren.
  • Als de fles te koud is (< 4 graden) kan de fles scherven en splinteren bij het Sabreren.
  • Alleen op de juiste temperatuur (6 graden) zal bij het Sabreren het gewenste resultaat verkregen worden.

Stap 2. Verwijder de folie rondom de kurk.

Verwijder het folie (en eventuele lijmresten) tussen het tweede etiket en de kurkhals zodat het sabel geen obstructies heeft bij het Sabreren.

Stap 3. Verwijder – vlak voordat u gaat sabreren – voorzichtig de Muselet (letterlijk:Muilkorf) met de Plaque du Muselet.

Let op dat in dit proces de kurk er niet zelfstandig vandoor gaat.

Stap 4. Op de zwakste plek van de fles (in de hals) wordt er gesabreerd.

Stap 5. Neem de sabel in uw rechterhand (als u rechts bent) en de fles in uw linkerhand (of visa versa als u links bent).

U houdt de fles vast door uw duim in de ziel van de fles te plaatsen en uw vingers onder de fles te houden. Zorg dat uw vingers nooit boven het etiket uitkomen. Houd, met gestrekte arm, de fles voor u met de hals onder een hoek van ongeveer 30 graden schuin omhoog naar voren gericht.

Stap 6. Let goed op dat er niemand in de “vuurlinie” staat of zou kunnen komen.

Leg, terwijl u de fles in de juiste positie houdt (zie boven), de sabel in de hals van de fles en laat deze een aantal maal over de hals glijden om te controleren of er geen obstructies voor U of op de fles zijn.

!!! Waarschuw omstanders van uw voornemen om te Sabreren.

Stap 7. Sabreer de fles met een gecontroleerde en vloeiende beweging. Liever te zacht (en nogmaals proberen) als met te veel kracht Sabreren.

Indien men met teveel kracht sabreerd loopt men de kans de hele hals aan diggelen te slaan waarbij de inhoud van de fles echt niet meer geschikt is voor consumptie. De kurk zal bij een juiste Sabrage van de fles schieten en 5-7 meter van de sabreur op de grond komen (ook kan men heel goed binnenshuis Sabreren, zij het dat er dan wat additionele maatregelen genomen moeten worden).

Stap 8. Op de foto hiernaast is een kurk met hals restant te zien. Zoals u kunt zien is de snede perfect en is de fles niet gesplinterd.

Het ultieme bewijs van een professionele sabrage… De kurk kan aan de sabreur gegeven worden als stijlvol aandenken aan het sabrage evenement.

 

“Indien U een sabrage ziet waarbij grote hoeveelheden champagne uit de fles spuit ofwel dat de hals gesplinterd is kunt u ervan uitgaan dat niet aan alle randvoorwaarden voor een goede sabrage is voldaan”.

Terugpijl